Transparența achizițiilor

2023 Act Aditional Posta Romana
2023 Act Aditional Sintec
2023 Act Aditional Top Net
2023 Act Aditional Trading CDR
2023 Contract subsecvent Agressione hartie semnat
2023 Act Aditional Admin IT
2023 Act Aditional Asoc Surzilor
2023 Act Aditional Johann Electric
2023 Act Aditional Linesoft
2023 Act Aditional Mill Serv
Contract Romcons 2023
Contract router AJPIS Sibiu_Konro 2023
Contract servicii Eurolex 2023
Contract servicii Johann Electric 2023
Contract servicii Posta Romana 2023
Contract Sintec 2023
Contract SODEXO 2023
Contract Top Net 2023
Contract Trading CDR 2023
Contract multifunctionale Top Net 2023
Contract Laptop 03.04.2023
Contract intretinere CT Linesoft 2023
Contract furnizare en el TINMAR
Contract EON 2023
Contract Curatenie Profi 2023
Contract Asociatia Nationala a Surzilor 2023
Contract Admin IT 2023
Contract Admin IT 2023 retea
Contract servicii asistenta si consultanta informatica 2022
Contract Asociatia Surzilor 2022
Contract intretinere CT Linesoft 2022
Contract Posta Romana 2022
Contract service imprimante 2022
Contract servicii curatenie 2022
Contract servicii Eurolex 2022
Contract Sintec 2022
Contract Trading CDR 2022
Contrac servicii echipamente IT 2021
Contract Asociatia Nationala a Surzilor 2021
Contract Energie electrica 2021
Contract Eon Gaze Naturale 2021
Contract Intelligent Organization Network 2021
Contract Linesoft 2021
Contract Medicina Muncii 2021
Contract Posta Romana 2021
Contract prestari servicii TOP NET SRL 2021
Contract servicii asistenta si consultanta informatica 2021
Contract servicii curatenie 2021
Contract Sintec 2021
Contract Trading CDR 2021
Contract Asociatia Nationala a Surzilor din Romania 2020
Contract CN Posta Romana 2020
Contract curatenie 2020
Contract de asistenta tehnica software 2020
Contract Medicina muncii 2020
Contract servicii de analiza sau consultanta tehnica 2020
Contract servicii Eurolex 2020
Contrat Linesoft – centrala termica 2020
Act adițional nr. 124/2018 furnizare energie electrică
Contract de asistență tehnica software nr. 6314 din 22.04.2019
Contract de prestări servicii de curățenie nr. 6317 din 22.04.2019
Contract de prestări servicii de întreținere lift nr 6555 din 25.04.2019
Contract de servicii de emitere vouchere de vacanta nr 6318 din 22.04.2019
Contract de servicii nr 6554 din 25.04.2019
Contract de servicii utilizare soft legislativ Eurolex nr 6315 din 22.04.2019
Contract pentru furnizare negociata gaze naturale nr.2725 AJPIS 19.02.2019
Contract de furnizare servicii software nr 7577 din 27.05.2019
Contract de vânzare colectare deșeuri reciclabile nr 13619 din 09.10.2019

 

Minută privind diseminarea Procedurii de sistem în cadrul proiectului “Guvernare transparentă, deschisă și participativă-standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” SIPOCA 35

Proiecte in dezbatere

Ordin pentru modificarea  Ordinului nr. 2765 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de decontare a finanțării.

2022

INCIDENTE DE INTEGRITATE
DEC COMISIA PARITARA MAI 2022

2021

Registru de evidență bunuri primite în 2020
Declarație referitoare la bunurile primite în 2020

2020

Anexa nr. 3 SNA 2020
Situația incidentelor de integritate 2020
Registru de evidență bunuri primite în 2020
Declarație referitoare la bunurile primite în 2020

2019

Anexa nr. 3 2019
Anexa 2 incidente de integritate 2019
Registru de evidență bunuri primite 2019
Declarație Bunuri 2019

2018

Inventarul masurilor de transparenta instituțională și de prevenire a corupției 2018
Declarație bunuri 2018
Adresa Informare PIN Primării

2017

Raport anual 2017

Declarație bunuri 2017

Declarație aderare 2016-2020