Planul anual de control

Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2021
Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2020
Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2019
Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2018
Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2017
Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2016
Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2015
Plan de control al Inspecţiei Sociale pe anul 2014

PLAN DE CONTROL AL INSPECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ PENTRU ANUL 2013

Planul de control pe anul 2013 cuprinde:

A) CONTROL BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Obiectiv general: eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială. (Control bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie, alocaţiei pentru susţinerea familiei, ajutorului social (VMG), ajutorului pentru încălzirea locuinţei, beneficiilor de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale)

B) CONTROL SERVICII SOCIALE

Obiectiv general: creşterea calităţii serviciilor sociale publice şi private destinate persoanelor vulnerabile Controlul, evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale (Verificarea îndeplinirii și respectării standardelor minime de calitate specifice)

C) CONTROL ACCESIBILITĂŢI

Obiectiv general : respectarea dreptului persoanei cu handicap de a avea acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional (Legea 448/ 2006, republicată)

1. Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic în unităţile de învăţământ: primar, gimnazial, liceal, universitar

2.Accesibilizarea mijloacelor de transport în comun din mediul urban

D) ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE/INFORMARE

Obiectiv general: Consilierea/Informarea cu privire la modificările legislative din domeniul asistenţei sociale Consilierea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale


PLAN DE CONTROL AL INSPECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ PENTRU ANUL 2012

Planul de control pe anul 2012 cuprinde:

Campanii de informare şi consiliere (autorităţi publice/persoane fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale/cetăţeni) cu privire la modificările legislative majore din domeniul asistenţei sociale.

Controlul bazat pe analiza de risc referitoare la stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială cu risc de eroare şi fraudă (ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi beneficiile de asistenţă socială pentru persoanele cu nevoi speciale).

Controlul şi monitorizarea furnizorilor şi serviciilor sociale pentru copii şi adulţi (respectarea standardelor specifice de calitate şi a standardelor de cost; eficienţa şi performanţa în acordarea serviciilor sociale; integrarea/reintegrarea în familia naturală a copilului care beneficiază de măsura plasamentului (la asistentul maternal profesionist/rude de până la gradul IV, inclusiv/familie/persoană) şi monitorizarea măsurilor dispuse.

Evaluarea şi controlul altor măsuri, programe şi proiecte din domeniul asistenţei sociale /alte tipuri de controale.