Etică și integritate

DECLARATIE PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA

ANEXA 6 INCIDENTE DE INTEGRITATE AN 2020

ANEXA NR 6 HG 599 RAPORT INCIDENTE DE INTEGRITATE

Raport Integritate pentru anul 2019

Raport norme de conduita pentru anul 2019

Registru de evidenta bunuri primite  cu titlu gratuit 2019

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate

Cod de etică și conduită a personalului din cadrul AJPIS

Cod Administrativ

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații ANPIS.

Date de contact: Guliman Valeria, tel: 0269-210892 , e-mail: guliman.valeria@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.