Contact

 Formular de contact


  Formular depunere petiție


   CALL CENTER – 0219309

   Date de contact

   Adresă: Calea Dumbrăvii, nr. 17, et. 2/3, cod poștal 550324, mun. Sibiu, jud. Sibiu

   Telefon: 0269.210.892

   Mobil: 0770.893.923 – PRESTAȚII SOCIALE DREPTURI PERSOANE CU HANDICAP

   E-mail: ajpis.sibiu@mmanpis.ro:petitii_sb@mmanpis.ro

   Telefon CAJ: 0269-248.162
   E-mail CAJcaj.sibiu@mmanpis.ro


   PROGRAM INSTITUȚIE

   Luni – Joi – 08:00-16:30
   Vineri – 08:00-14:00

   Operator de date cu caracter personal: 10846

   Responsabil cu difuzarea informațiilor publice – Cozma Mirela

   Program Ghișeu  Beneficii  sociale, Prestații sociale, Drepturi conf. DL 118/1990, L130/2020

   Luni – Joi – 08:00-12:00;

   Program Ghișeu Alocații Europene

   Marți – 08:00-12:00;
   Joi – 08:00-12:00

   Program Casierie
   În ultima zi din lună nu se fac încasări.

   Luni – Joi – 08:00-12:00;

   Program Secretariat tehnic CAJ

   Marți  –     10:00-12:00;
   Joi  –          10:00-12:00

   Tel: 0269-248.162
   E-mailcaj.sibiu@mmanpis.ro


   PROGRAM DE AUDIENȚE

   Director Executiv– Bogdan Laura

   Marți  –  10:00-12:00
   Joi – 10:00-12:00

    

   Șef Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse – Oltean Gabriela

   Marți  – 10:00 – 12:00
   Miercuri – 10:00 – 12:00

    

   Șef Serviciu Inspecție Socială – Contiu Camelia

   Miercuri– 10:00 – 12:00
   Vineri – 10:00 – 12:00

    

   Şef Serviciu Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice – Carcu Corina

   Luni– 10:00 – 12:00
   Joi– 10:00 – 12:00

    


   Consilier de etică

   Nume: Guliman Valeria
   Telefon: 0269-210892
   E-mail: guliman.valeria@mmanpis.ro


   PETIȚII

   Definiţia petiţiei:

   Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

   Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS sau pot fi transmise prin poştă sau e-mail.

   ANUNŢ

   Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

   De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

    

    


   Localizare