Autorizare formare profesională

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultiilor Sibiu

Date  contact: Str Calea Dumbravii, nr 17, Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu;
Tel.:  0269-210892;
ajpis.sibiu@mmanpis.ro;
www.sibiu.mmanpis.ro;
 Secretariat Tehnic al CAJ Sibiu
Date contact: Str Calea Dumbravii, nr 17, Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu
Tel.:0269-248162;
caj.sibiu@mmanpis.ro;
Program de activitate: Marți și Joi 10.00 – 12.00
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultiilor Sibiu,
si Secretariat Tehnic al CAJ Sibiu
Presedinte: Bogdan Laura AJPIS Sibiu
Membri: 1. Munteanu Monica Adriana Reprezentant ISJ
2. Teodorescu Elena Gabriela Reprezentant AJOFM
3. Calinoiu Ruxandra Reprezentant UGIR
4. Petrache Georgel Elvis Blocul National Sindical
Presedinte Supleant: Oltean Gabriela AJPIS Sibiu
Membri Supleanti: Talnariu Rodica Reprezentant ISJ
Dumitrescu Georgiana Reprezentant AJOFM
Reprezentant UGIR
Bucur Dan Blocul National Sindical
Secretariat tehnic:  Haneș Mihaela Consilier juridic superior

IMPORTANT!

anexa1Cerere de menținere pe lista evaluatorilor și,sau pe Lista specialiștilor C.A.J. Sibiu
anunț specialiști,Cerere de menținere pe lista evaluatorilor și,sau pe Lista specialiștilor C.A.J. Sibiu

Declaratii Incompatibilitate AJPIS 2021

Instrucțiunea nr.1 din 23.02.2017

Instrucțiunea nr. 3 din 23.10.2017

Anexa nr 1 la instrucțiunea nr 3 din 23.10.2017

Instrucțiunea nr. 4 din 25.01.2018 specialiști și formatori

Instrucțiunea nr. 5 din 25.01.2018 referitor ocupația de mentor

Instructiunea nr. 7 din 14.06.2018

Instructiunea nr. 8 din 15.06.2018

Instructiunea nr.9 din 18.06.2018

Instructiunea nr.10 din 21.06.2018

Anexa instructiunea 10

Instructiunea nr.19 rectificata

Cerere , lista de specialisti 2024

Conditii recrutare,inscriere lista specialisti

Declarație specialiști

Instructiune 21

Decizie 257 si anexa 2

Decizie 258 din 21.06.2023 si anexa 1


Lista documentelor din dosarul de autorizare anexa nr.6

Taxa autorizare
anexa 1 FISA DE AUTOEVALUARE
anexa 2 PROGRAMA DE PREGATIRE
anexa 3 MODALITATI DE EVALUARE
anexa 5 CERERE DE AUTORIZARE


RNFPA

RNFPA-2023

RNFPA-2017-2023-CAJ-SIBIU (1)

Registrul furnizorilor transfrontalieri

RNFPA transfrontalieri 2014-2018

Registrul furnizorilor neautorizați

Registrul-national-al-furnizorilor-de-formare-profesionala-neautorizati Sibiu 2021


Legislație

MO 70 27 01 2023 Ordin 2228 3025 2023 Metodologie autorizare furnizori formare

Instructiunea nr 19 rectificata

credite transferabile

Ordinul 134 din 2016 privind aprobarea procedurii de atestare a pregatirii profesionale
Ordinul 249 din 2018 privind aprobarea listei ocupatiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare nivel 1
Ordin nr.1151/2018 privind aprobarea listei  specializarilor si perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala

ORDONANŢĂ Nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

HOTĂRÂRE Nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

ORDIN Nr. 166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

ORDIN Nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

ORDIN Nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

Ordonanța de urgență nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 /2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii