Bogdan Laura

Bogdan Laura

DIRECTOR EXECUTIV

Oltean Gabriela

Oltean Gabriela

Șef Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse

Bichicean Claudiu Victor

Bichicean Claudiu Victor

Șef Serviciu Inspecție Socială

Agârbiceanu Liliana

Agârbiceanu Liliana

Şef Serviciu Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice

Coman Iulian Vasile

Coman Iulian Vasile

Consilier juridic superior - Compartimentulul juridic și contencios.

Hanes Mihaela

Hanes Mihaela

Consilier juridic superior - Compartimentul autorizare formare profesională

Necula Maria

Necula Maria

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Călinoiu Nicoleta Corina

Călinoiu Nicoleta Corina

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Bădilă-Dragomir Cristina-Maria

Bădilă-Dragomir Cristina-Maria

Inspector superior - Serviciul economic, financiar, contabilitate, resurse umane , administrativ și achiziții publice.

Contiu Camelia Maria

Contiu Camelia Maria

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Cozma Mirela Pompilia

Cozma Mirela Pompilia

Inspector superior - Serviciul economic, financiar, contabilitate, resurse umane , administrativ și achiziții publice.

Dragomir Casiana

Dragomir Casiana

Inspector superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Dușe Elena Roxana

Dușe Elena Roxana

Inspector superior- Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Ghizășan Julieta Elisabeta

Ghizășan Julieta Elisabeta

Expert superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Guliman Valeria

Guliman Valeria

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Mihaela Mihai

Mihaela Mihai

Inspector superior -Serviciul economic, financiar, contabilitate, resurse umane , administrativ și achiziții publice.

Cârcu-Băila Corina Eugenia

Cârcu-Băila Corina Eugenia

Consilier superior - Serviciul economic, financiar, contabilitate, resurse umane , administrativ și achiziții publice.

Morar Liliana Adriana

Morar Liliana Adriana

Inspector superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse.

Mihu Teodora Elena

Mihu Teodora Elena

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Pirvu Vasile Adrian

Pirvu Vasile Adrian

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Popa Ana

Popa Ana

Inspector superior - Serviciul economic, financiar, contabilitate, resurse umane , administrativ și achiziții publice.

Radu Mihaela Lavinia

Radu Mihaela Lavinia

Inspector superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Romcea Nicolae Adrian

Romcea Nicolae Adrian

Inspector superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Stănese Nicoleta Mioara

Stănese Nicoleta Mioara

Inspector superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Suciu Mirela

Suciu Mirela

Inspector superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Lotrean Delia Iulia

Lotrean Delia Iulia

Consilier juridic superior - Serviciul economic, financiar, contabilitate, resurse umane , administrativ și achiziții publice-Gestionare debite.

Radu Maria

Radu Maria

Consilier superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Toma Silvia

Toma Silvia

Consilier superior - Serviciul economic, financiar, contabilitate, resurse umane , administrativ și achiziții publice.

Vasiu Ramona Laura

Vasiu Ramona Laura

Inspector Asistent- Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Vidrighin Anita

Vidrighin Anita

Consilier juridic superior - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Macaveiu Alexandra

Macaveiu Alexandra

Inspector principal - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Tatu Daniela

Tatu Daniela

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Achim Anca Călina

Achim Anca Călina

Inspector superior- Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

Temporar Vacant

Temporar Vacant

Inspector social superior - Serviciul Inspecție socială

Temporar Vacant

Temporar Vacant

Inspector asistent - Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse