Date de contact


Adresă: Calea Dumbrăvii, nr.17, et. 2/3, cod 551061, mun. Sibiu, jud. Sibiu
Tel: 0269-210.892
Fax: 0269-217.875
E-mail: ajpis.sibiu@mmanpis.ro

 

PROGRAM INSTITUTIE


Luni – Joi – 08:00-16:30;
Vineri – 08:00-14:00;
Operator de date cu caracter personal: 10846

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice – Cozma Mirela

Program Ghișeu  Beneficii sociale

Luni – 15:00-18:00;
Marți – 08:00-12:00;
Miercuri – 11:00-16:00;
Joi– 08:00-12:00

Program Ghișeu Alocații Europene

Marți – 08:00-12:00;
Joi – 08:00-12:00

Program Casierie
În ultima zi din lună nu se fac încasări.

Luni – 15:00-18:00;
Marți – 08:00-12:00;
Miercuri – 11:00-16:00;
Joi– 08:00-12:00

Program Secretariat tehnic CAJ

Marți  –     09:00-11:00;
Joi  –        09:00-12:00

Tel: 0269-248.162
Fax: 0269-243.039
E-mailcaj.sibiu@mmanpis.ro

PROGRAM DE AUDIENȚE


 

Director Executiv – Bogdan Laura

Marți  –  10:00-12:00
Miercuri – 10:00-12:00

 

Șef Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse – Oltean Gabriela

Marți  – 10:00 – 12:00
Vineri – 10:00 – 12:00

 

Șef Serviciu Inspecție Socială –Bichicean Claudiu-Victor 

Miercuri– 10:00 – 12:00
Vineri – 10:00 – 12:00

Şef Serviciu Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice – Agârbiceanu Liliana

Luni– 10:00 – 12:00
Joi– 10:00 – 12:00

PETIȚII


Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS sau pot fi transmise prin poştă sau e-mail.

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

Formular de contact


Formular depunere petiție


 

Localizare